The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

IV. KÖNYV

AZ EGYHÁZ MEGSZENTELO FELADATA

 

I. RÉSZ

A SZENTSÉGEK

 

II. CÍM

A BÉRMÁLÁS SZENTSÉGE

 (Kánon 879 - 896)

 

V. FEJEZET (Kánon 894 - 896)

A BÉRMÁLÁS KISZOLGÁLTATÁSÁNAK BIZONYÍTÁSA ÉS BEJEGYZÉSE

894. kán. - A bérmálás kiszolgáltatásának bizonyításához a 876. kán. előírásait kell megtartani.

895. kán. - A megbérmáltak nevét a kiszolgáltató, a szülők, a bérmaszülők, a bérmálás helye és napja megjelölésével az egyházmegyei hivatal bérmálási anyakönyvébe kell bevezetni, vagy ahol a püspöki konferencia vagy a megyéspüspök előírta, a plébániai levéltárban őrzendő könyvbe; a plébánosnak a bérmálás megtörténtéről értesítenie kell a keresztelés helyének plébánosát, hogy ezt bejegyezzék a kereszteltek anyakönyvébe az 535. kán. 2. §-a szerint.

896. kán. - Ha a helyi plébános nem volt jelen, a kiszolgáltató személyesen vagy más útján mielőbb értesítse őt a bérmálás megtörténtéről.

top