The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

IV. KÖNYV

AZ EGYHÁZ MEGSZENTELŐ FELADATA

 

I. RÉSZ

A SZENTSÉGEK

 

II. CÍM

A BÉRMÁLÁS SZENTSÉGE

 (Kánon 879 - 896)

 

II. FEJEZET (Kánon 882 - 888)

A BÉRMÁLÁS KISZOLGÁLTATÓJA

882. kán. - A bérmálás rendes kiszolgáltatója a püspök; érvényesen szolgáltatja ki ezt a szentséget az egyetemes jog alapján vagy az illetékes hatóság külön engedélye folytán erre felhatalmazott pap is.

883. kán. - Magának a jognak az alapján bérmálási felhatalmazással rendelkeznek:

1. területükön belül azok, akik a jogban a megyéspüspökkel egyenlő elbírálás alá esnek;

2. az illető személy vonatkozásában az a pap, aki hivatalánál fogva vagy a megyéspüspök megbízása alapján gyermekkorból kinőtt személyt keresztel, vagy ilyen megkereszteltet a katolikus egyház teljes közösségébe felvesz;

3. a halálveszélyben lévők vonatkozásában a plébános, sőt bármely pap.

884. kán. - 1. §. A megyéspüspök személyesen bérmáljon vagy gondoskodjék arról, hogy ezt más püspök végezze; ha a szükség úgy kívánja, felhatalmazást adhat egy vagy több meghatározott papnak is ennek a szentségnek a kiszolgáltatására.

2. §. Súlyos okból a püspök és a jog vagy az illetékes hatóság külön engedélye alapján bérmálási felhatalmazással rendelkező pap egyes esetekben papokat vehet maga mellé, hogy ők is kiszolgáltassák a szentséget.

885. kán. - 1. §. A megyéspüspök köteles gondoskodni arról, hogy a bérmálás szentségét kiszolgáltassák azoknak az alárendeltjeinek, akik ezt szabályosan és ésszerűen kérik.

2. §. Az ilyen felhatalmazással rendelkező pap azok vonatkozásában éljen felhatalmazásával, akiknek javára a felhatalmazást adták.

886. kán. - 1. §. A püspök egyházmegyéjében a bérmálás szentségét törvényesen szolgáltatja ki a neki alá nem rendelt hívőknek is, hacsak azok saját ordináriusának kifejezett tilalma ezt nem akadályozza.

2. §. Ahhoz, hogy a püspök idegen egyházmegyében megengedetten bérmáljon, szükséges - kivéve, ha saját alárendeltjeit bérmálja - a megyéspüspök legalább ésszerűen vélelmezett engedélye.

887. kán. - A bérmálási felhatalmazással rendelkező pap a neki kijelölt területen megengedetten szolgáltatja ki ezt a szentséget a kívülről jötteknek is, hacsak azok saját ordináriusának tilalma ezt nem akadályozza; idegen területen viszont senkinek sem szolgáltatja ki érvényesen, fenntartva a 883. kán. 3. sz.-ának előírását.

888. kán. - Azon a területen belül, amelyen érvényesen bérmálnak, a kiszolgáltatók az exempt helyeken is ki tudják szolgáltatni ezt a szentséget.

top