The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

IV. KÖNYV

AZ EGYHÁZ MEGSZENTELŐ FELADATA

 

I. RÉSZ

A SZENTSÉGEK

 

II. CÍM

A BÉRMÁLÁS SZENTSÉGE

 (Kánon 879 - 896)

 

I. FEJEZET (Kánon 880 - 881)

 A BÉRMÁLÁS KISZOLGÁLTATÁSA

880. kán. - 1. §. A bérmálás szentségének kiszolgáltatása a homloknak a kéz rátételével, krizmával való megkenése által és a jóváhagyott liturgikus könyvekben előírt szavak által történik.

2. §. A bérmálás szentségéhez használandó krizmának a püspök által szenteknek kell lennie, még akkor is, ha a szentséget pap szolgáltatja ki.

881. kán. - A bérmálás szentségét hasznos templomban, mégpedig mise keretében kiszolgáltatni; megfelelő és ésszerű okból azonban ki lehet szolgáltatni misén kívül és bármely méltó helyen is.

top