The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

IV. KÖNYV

AZ EGYHÁZ MEGSZENTELŐ FELADATA

 

I. RÉSZ

A SZENTSÉGEK

 

I. CÍM

A KERESZTSÉG

(Kánon 849 - 878)

 

V. FEJEZET (Kánon 875 - 878)

 A KERESZTSÉG KISZOLGÁLTATÁSÁNAK BIZONYÍTÁSA ÉS BEJEGYZÉSE

875. kán. - A keresztség kiszolgáltatójának legyen gondja arra, hogy ha a keresztszülő nincs jelen, legyen legalább tanú, akinek a segítségével a keresztség kiszolgáltatását bizonyítani lehet.

876. kán. - A kiszolgáltatott keresztség bizonyításához, ha ez senkinek hátrányt nem okoz, elegendő egyetlen teljesen kifogástalan tanú nyilatkozata vagy magának a megkereszteltnek az esküje, ha a keresztséget felnőttkorban vette fel.

877. kán. - 1. §. A keresztség kiszolgáltatási helyének plébánosa vezesse be gondosan és haladéktalanul a kereszteltek anyakönyvébe a kereszteltek nevét, említse meg a keresztség kiszolgáltatóját, a szülőket, a keresztszülőket és - ha vannak - a tanúkat, a keresztség kiszolgáltatásának helyét, napját, valamint a születés napját és helyét.

2. §. Ha nem férjnél lévő anyától született gyermekről van szó, az anya nevét akkor kell bevezetni, ha anyasága nyilvánosan igazolt, vagy ha írásban vagy két tanú előtt önként kéri; az apa nevét akkor kell beírni, ha apaságát közokirat vagy a plébános és két tanú előtt tett nyilatkozata igazolja; egyéb esetekben a kereszteltet az apa vagy a szülők nevének említése nélkül kell beírni.

3. §. Ha fogadott gyermekről van szó, be kell írni az örökbefogadók nevét, valamint legalábbis akkor, ha az illető vidéken a polgári anyakönyvben így történik, a természetes szülők nevét is az 1. és 2. § szerint, a püspöki konferencia előírásainak figyelembevételével.

878. kán. - Ha a keresztséget nem a plébános szolgáltatta ki, és nem is volt jelen a kereszteléskor, a keresztség kiszolgáltatója - bárki legyen is az - a keresztség kiszolgáltatásának megtörténtéről értesítse annak a plébániának a plébánosát, amelyen a keresztséget kiszolgáltatták, hogy a plébános a keresztséget bejegyezze a 877. kán. 1. §-a szerint.

top