The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

IV. KÖNYV

AZ EGYHÁZ MEGSZENTELŐ FELADATA

 

I. RÉSZ

A SZENTSÉGEK

 

I. CÍM

A KERESZTSÉG

(Kánon 849 - 878)

 

II. FEJEZET (Kánon 861 - 863)

A KERESZTSÉG KISZOLGÁLTATÓJA

861. kán. - 1. §. A keresztség rendes kiszolgáltatója a püspök, a pap és a diakónus, az 530. kán. 1. sz.-a előírásának fenntartásával.

2. §. A rendes kiszolgáltató távollétében vagy akadályoztatása esetén a keresztséget megengedetten szolgáltatja ki a hitoktató vagy más, a helyi ordináriustól erre a feladatra kijelölt személy, sőt szükség esetén minden ember, akit megfelelő szándék vezérel; a lelkipásztoroknak, különösen a plébánosnak legyen gondja arra, hogy a krisztushívőket megtanítsák a keresztelés helyes módjára.

862. kán. - Szükség esetét kivéve, senkinek sem szabad kellő engedély nélkül más területén a keresztséget kiszolgáltatnia, még a saját alárendeltjeinek sem.

863. kán. - A felnőtt keresztelését, legalábbis azokét, akik tizennegyedik életévüket betöltötték, terjesszék a megyéspüspök elé, hogy ha alkalmasnak ítéli, ő maga szolgáltassa ki a keresztséget.

top