The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

AZ ISTEN NÉPE 

 

III. RÉSZ

A MEGSZENTELT ÉLET INTÉZMÉNYEI
ÉS AZ APOSTOLI ÉLET TÁRSASÁGAI
(Kánon 573 - 746)

 

I. SZAKASZ

A MEGSZENTELT ÉLET INTÉZMÉNYEI

(Kánon 573 - 730)

 

II. CÍM

A SZERZETES INTÉZMÉNYEK 

(Kánon 607 - 709) 

 

VIII. FEJEZET (Kánon 708 - 709)

A NAGYOBB ELÖLJÁRÓK KONFERENCIÁI

 

708. kán. - Hasznos és megengedett, hogy a nagyobb elöljárók konferenciák vagy tanácsok formájában társuljanak egymással, hogy így együttes erővel munkálkodjanak mind az egyes intézmények céljának teljesebb elérésén - mindig tiszteletben tartva az egyes intézmények önállóságát, jellegét és sajátos szellemét -, mind közös ügyek megtárgyalásán, mind a püspöki konferenciákkal és az egyes püspökökkel való megfelelő egyeztetés és együttműködés megvalósításán.

709. kán. - A nagyobb elöljárók konferenciáinak legyen meg a Szentszéktől jóváhagyott szabályzata; ilyen konferenciákat egyedül a Szentszék létesíthet és tehet jogi személlyé is, és az ő legfőbb irányítása alá tartoznak.

top