The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

AZ ISTEN NÉPE 

 

III. RÉSZ

A MEGSZENTELT ÉLET INTÉZMÉNYEI
ÉS AZ APOSTOLI ÉLET TÁRSASÁGAI
(Kánon 573 - 746)

 

I. SZAKASZ

A MEGSZENTELT ÉLET INTÉZMÉNYEI

(Kánon 573 - 730)

 

II. CÍM

A SZERZETES INTÉZMÉNYEK 

(Kánon 607 - 709) 

 

VI. FEJEZET (Kánon 684 - 685)

A TAGOK KIVÁLÁSA AZ INTÉZMÉNYBŐL

 

1. CIKKELY

ÁTLÉPÉS MÁS INTÉZMÉNYBE

684. kán. - 1. §. Örök fogadalmas tag nem léphet át saját intézményéből más szerzetes intézménybe, kivéve ha mindkét intézmény legfőbb elöljárója engedélyezi, és mindkettőjük tanácsa is hozzájárul.

2. §. Az illetőt legalább három évig tartó próbaidő elteltével lehet csak az új intézményben örök fogadalom tételére bocsátani, ha pedig ezt a fogadalmat nem akarja letenni, vagy az illetékes elöljárók nem járulnak hozzá, hogy letegye azt, térjen vissza az előző intézménybe, hacsak nem engedélyezik számára a szekularizációt.

3. §. Hogy egy szerzetes ugyanannak az intézménynek vagy szövetkezésnek, illetve szövetségnek egyik önálló monostorából a másikba léphessen át, szükséges és elégséges mindkét monostor nagyobb elöljárójának és a befogadó monostor káptalanjának beleegyezése, fenntartva a saját jogban megszabott egyéb követelményeket; új fogadalomtétel nem szükséges.

4. §. A saját jog határozza meg annak a próbatételnek az idejét és módját, amelynek a tag új intézményben való fogadalomtételét meg kell előznie.

5. §. Világi intézménybe vagy az apostoli élet társaságába, illetve azokból szerzetes intézménybe történő átlépéshez a Szentszék engedélye szükséges, és az ő utasításait kell megtartani.

685. kán. - 1. §. Az új intézményben való fogadalomtételig a fogadalmak érvényben maradnak, a tagnak azok a jogai és kötelességei pedig, melyekkel az előző intézményben rendelkezett, felfüggesztődnek, a próbaidő elkezdésétől azonban az illető köteles az új intézmény saját jogának megtartására.

2. §. Az új intézményben való fogadalomtétellel az illető az új intézmény tagjává válik, előző fogadalmai, jogai és kötelességei pedig megszűnnek.

top