The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

AZ ISTEN NÉPE 

 

III. RÉSZ

A MEGSZENTELT ÉLET INTÉZMÉNYEI
ÉS AZ APOSTOLI ÉLET TÁRSASÁGAI
(Kánon 573 - 746)

 

I. SZAKASZ

A MEGSZENTELT ÉLET INTÉZMÉNYEI

(Kánon 573 - 730)

 

II. CÍM

A SZERZETES INTÉZMÉNYEK 

(Kánon 607 - 709) 

 

III. FEJEZET (Kánon 641 - 661)

A JELENTKEZŐK FELVÉTELE ÉS A TAGOK KÉPZÉSE

 

4. CIKKELY (Kánon 659 - 661)

A SZERZETESEK KÉPZÉSE

659. kán. - 1. §. Az egyes intézményekben az első fogadalom után folytatódjék az összes tagok képzése, hogy teljesebben éljék az intézményre jellemző életformát, és az intézmény küldetését jobban meg tudják valósítani.

2. §. Ezért a saját jognak kell meghatározni a képzés rendjét és időtartamát, mégpedig úgy, ahogyan ezt az egyház szükségleteire, valamint az emberek és a kor adottságaira való tekintettel az intézmény célja és jellege megkívánja.

3. §. Azoknak a tagoknak a képzését, akik a szent rendek felvételére készülnek, az egyetemes jog és az intézmény saját tanterve szabályozza.

660. kán. - 1. §. A képzés legyen módszeres, alkalmazkodjék a tagok felfogóképességéhez, legyen lelki és apostoli, elméleti és egyben gyakorlati, és ha ez célszerű, foglalja magában a megfelelő akár egyházi, akár polgári képesítések megszerzését is.

2. §. Ennek a képzésnek az időtartama alatt a tagokat ne bízzák meg olyan hivatalokkal vagy munkákkal, amelyek a képzést akadályozzák.

661. kán. - A szerzetesek egész életükön át serényen folytassák lelki, elméleti és gyakorlati önképzésüket, az elöljárók pedig gondoskodjanak számukra az ehhez szükséges eszközökről és időről.

top