The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

AZ ISTEN NÉPE 

 

III. RÉSZ

A MEGSZENTELT ÉLET INTÉZMÉNYEI
ÉS AZ APOSTOLI ÉLET TÁRSASÁGAI
(Kánon 573 - 746)

 

I. SZAKASZ

A MEGSZENTELT ÉLET INTÉZMÉNYEI

(Kánon 573 - 730)

 

II. CÍM

A SZERZETES INTÉZMÉNYEK 

(Kánon 607 - 709) 

 

III. FEJEZET (Kánon 641 - 661)

A JELENTKEZŐK FELVÉTELE ÉS A TAGOK KÉPZÉSE

 

3. CIKKELY (Kánon 654 - 658)

A SZERZETESI FOGADALOMTÉTEL

654. kán. - A szerzetesi fogadalomtétel révén a tagok nyilvános fogadalommal magukra vállalják a három evangéliumi tanács megtartását, az egyház szolgálata által Istennek szentelődnek, és tagként felvételt nyernek az intézménybe a jogban meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel.

655. kán. - Ideiglenes fogadalmat a saját jogban meghatározott időre tegyenek, de ez ne legyen három évnél rövidebb, sem hat évnél hosszabb.

656. kán. - Az ideiglenes fogadalom érvényességéhez szükséges:

1. hogy a fogadalomtevő legalább tizennyolcadik életévét betöltött személy legyen;

2. hogy az illetőnek érvényesen letöltött noviciátusa legyen;

3. hogy az illetékes elöljáró az illetőt tanácsa szavazatával, a jog szerint, szabadon fogadalomra bocsássa;

4. hogy a fogadalmat kifejezetten és erőszak, súlyos megfélemlítés vagy megtévesztés nélkül tegyék le;

5. hogy a fogadalmat személyesen vagy más által a törvényes elöljáró vegye ki.

657. kán. - 1. §. Ha eltelt az az idő, amire a fogadalmat tették, a szerzetest, amennyiben önként kéri, és alkalmasnak ítélik, bocsássák a fogadalom megújítására vagy az örök fogadalomra, különben távozzék.

2. §. Ha azonban alkalmasnak látszik, a saját jog szerint az illetékes elöljáró meghosszabbíthatja az ideiglenes fogadalom időszakát, úgy azonban, hogy az egész idő, mely alatt a tagot ideiglenes fogadalmak kötelezik, ne haladja meg a kilenc évet.

3. §. Az örök fogadalmat megfelelő okból előre lehet hozni, de legfeljebb csak három hónappal.

658. kán. - A 656. kán. 3., 4. és 5. sz.-ában említett, valamint más, a saját jogban kikötött feltételeken kívül, az örök fogadalom érvényességéhez szükséges:

1. legalább a huszonegyedik életév betöltése;

2. előzetes ideiglenes fogadalom, amelynek legalább három évig kell tartania, fenntartva a 657. kán. 3. §-át.

top