The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

AZ ISTEN NÉPE 

 

III. RÉSZ

A MEGSZENTELT ÉLET INTÉZMÉNYEI
ÉS AZ APOSTOLI ÉLET TÁRSASÁGAI
(Kánon 573 - 746)

 

I. SZAKASZ

A MEGSZENTELT ÉLET INTÉZMÉNYEI

(Kánon 573 - 730)

 

II. CÍM

A SZERZETES INTÉZMÉNYEK 

(Kánon 607 - 709) 

III. FEJEZET (Kánon 641 - 661)

A JELENTKEZŐK FELVÉTELE ÉS A TAGOK KÉPZÉSE

 

1. CIKKELY (Kánon 641 - 645)

FELVÉTEL A NOVICIÁTUSBA

641. kán. - A jelentkezők noviciátusba való felvételének joga a nagyobb elöljárókat illeti meg, a saját jog szabálya szerint.

642. kán. - Az elöljárók éber gondossággal csak azokat vegyék fel, akik nemcsak a megkívánt korúak, hanem egészségesek, adottságuk szerint alkalmasak és az intézmény sajátos életének vállalásához eléggé érettek is; az egészség, az adottságok és az érettség megállapításában - ha szükséges - vegyenek igénybe szakértőket is, fenntartva a 220. kán. előírását.

643. kán. - 1. §. Érvénytelenül nyer felvételt a noviciátusba:

1. aki még nem töltötte be tizenhetedik életévét;

2. a házastárs, amíg a házasság fennáll;

3. aki a megszentelt élet valamely intézményében szent kötelékkel ténylegesen el van kötelezve, vagy az apostoli élet valamely társaságába nyert tagként felvételt, fenntartva a 684. kán. előírását;

4 aki az intézménybe erőszak, súlyos félelem vagy megtévesztés hatására lép be, vagy akit az elöljáró hasonló módon befolyásolva vesz fel;

5. aki eltitkolta, hogy a megszentelt élet valamely intézményébe vagy az apostoli élet valamely társaságába tagként felvételt nyert.

2. §. A saját jog rendelhet az érvénytelenség terhe alatt is egyéb felvételi akadályokat vagy feltételeket.

644. kán. - Az elöljárók ne vegyenek fel a noviciátusba világi klerikusokat saját ordináriusuk megkérdezése nélkül, sem olyan adósokat, akik nem képesek kifizetni tartozásukat.

645. kán. - 1. §. Mielőtt a noviciátusba felvételt nyernének, a jelentkezők kötelesek igazolni keresztségüket, bérmálásukat, valamint szabad állapotukat.

2. §. Ha klerikusok vagy olyanok felvételéről van szó, akik a megszentelt élet más intézményéhez vagy az apostoli élet társaságához vagy valamely szemináriumhoz tartoztak, mindezeken kívül szükséges az illető helyi ordináriusnak vagy az intézmény, illetve társaság nagyobb elöljárójának vagy a szeminárium rektorának igazolása.

3. §. A saját jog más igazolásokat is megkívánhat a jelentkezők szükséges alkalmasságáról vagy az akadályoktól való mentességükről.

4. §. Az elöljárók, ha szükségesnek látják, más felvilágosításokat is kérhetnek, akár titokban is.

top