The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

AZ ISTEN NÉPE 

 

II. RÉSZ

AZ EGYHÁZ HIERARCHIKUS FELÉPÍTÉSE

 

II. SZAKASZ

A RÉSZEGYHÁZAK ÉS CSOPORTJAIK

(Kánon 368 – 572)

 

II. CÍM

A RÉSZEGYHÁZAK CSOPORTJAI

(Kánon 431 – 459)

 

II. FEJEZET (Kánon 435 - 438)

A METROPOLITÁK

435. kán. - Az egyháztartomány élén a metropolita áll, aki érseke a saját egyházmegyéjének; a metropolitai hivatal hozzá van kötve egy a római pápa által kijelölt vagy jóváhagyott püspöki székhez.

436. kán. - 1. §. A szuffragáneus egyházmegyékben a metropolita a következőkre illetékes:

1. felügyelni, hogy a hitet és az egyházi fegyelmet gondosan megtartsák, és értesíteni a római pápát az esetleges visszaélésekről;

2. kánoni látogatást végezni az Apostoli Szentszék által jóváhagyott okból, ha a szuffragáneus elmulasztotta;

3. egyházmegyei kormányzót kijelölni a 421. kán. 2. §-a és a 425. kán. 3. §-a szerint.

2. §. Ahol a körülmények indokolják, az Apostoli Szentszék a metropolitát a részleges jogban meghatározandó különleges feladatokkal és hatalommal ruházhatja fel.

3. §. A szuffragáneus egyházmegyékben a metropolitának semmilyen más kormányzati hatalma nincs; azonban minden templomban, a székesegyházban pedig az illető megyéspüspök előzetes értesítésével, úgy végezheti a szent szertartásokat, mint a püspök a saját egyházmegyéjében.

437. kán. - 1. §. A metropolita köteles püspökké szentelése, vagy ha már fel volt szentelve, kánoni kinevezése után három hónapon belül személyesen vagy képviselő útján kérni a római pápától a palliumot, mely azt a hatalmat jelöli, amivel a jog a római egyházzal közösségben lévő metropolitát tartományában felruházza.

2. §. A metropolita a liturgikus törvényeknek megfelelően használhatja a palliumot egyháztartományának minden templomában, tartományán kívül azonban még a megyéspüspök hozzájárulásával sem.

3. §. Ha a metropolitát másik metropolitai székbe helyezik át, új palliumra van szüksége.

438. kán. - A pátriárkai és a prímási cím a latin egyházban a tiszteletbeli elsőbbségen kívül semmilyen kormányzati hatalommal nem jár, hacsak egyesekről pápai kiváltság vagy jóváhagyott jogszokás az ellenkezőjét nem bizonyítja.

top