The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

AZ ISTEN NÉPE 

 

II. RÉSZ

AZ EGYHÁZ HIERARCHIKUS FELÉPÍTÉSE

 

II. SZAKASZ

A RÉSZEGYHÁZAK ÉS CSOPORTJAIK

(Kánon 368 – 572)

 

II. CÍM

A RÉSZEGYHÁZAK CSOPORTJAI

(Kánon 431 – 459)

 

I. FEJEZET (Kánon 431- 434)

AZ EGYHÁZTARTOMÁNYOK ÉS AZ EGYHÁZI RÉGIÓK

431. kán. - 1. §. A különböző szomszédos egyházmegyék személyi és helyi adottságoknak megfelelő közös lelkipásztori tevékenysége előmozdítására és a megyéspüspökök egymás közti kapcsolatainak elősegítésére, a szomszédos részegyházak területileg körülhatárolt egyháztartományokba szerveződnek.

2. §. Exempt egyházmegyék a továbbiakban általában ne legyenek; vagyis az egyes egyháztartományok területén belül lévő egyházmegyék és más részegyházak az illető egyháztartományhoz kell hogy tartozzanak.

3. §. Csakis a legfőbb egyházi hatóság joga, hogy az érdekelt püspökök meghallgatásával egyháztartományokat létesítsen, megszüntessen vagy megváltoztasson.

432. kán. - 1. §. Az egyháztartományokban a jognak megfelelően a tartományi zsinat és a metropolita rendelkezik hatósággal.

2. §. Az egyháztartomány magánál a jognál fogva jogi személyiséggel rendelkezik.

433. kán. - 1. §. Ha ennek haszna van, különösen olyan országokban, ahol nagyszámú részegyház található, a szomszédos egyháztartományokat a püspöki konferencia javaslatára a Szentszék egyházi régiókba szervezheti.

2. §. Az egyházi régió jogi személlyé tehető.

434. kán. - Az egyházi régió püspökeinek gyűlésére tartozik, hogy előmozdítsa az együttműködést és a közös lelkipásztori tevékenységet az illető régióban; azok a jogok azonban, amelyeket a jelen törvénykönyv kánonjai a püspöki konferenciáknak megadnak, ezt a gyűlést nem illetik meg, hacsak a Szentszék ezek közül valamire külön fel nem hatalmazza.

top