The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

AZ ISTEN NÉPE 

 

II. RÉSZ

AZ EGYHÁZ HIERARCHIKUS FELÉPÍTÉSE

 

I. SZAKASZ

AZ EGYHÁZ LEGFŐBB HATÓSÁGA

(Kánon 330 – 367)

 

IV. FEJEZET (Kánon 360 - 361)

A RÓMAI KÚRIA

360. kán. - A Római Kúria, melynek segítségével a pápa az egyetemes egyház ügyeit intézni szokta, és amely az ő nevében és tekintélyével látja el feladatát az egyházak javára és szolgálatára, a Pápai vagy Államtitkárságból, az Egyházi Közügyek Tanácsából, a kongregációkból, a bíróságokból és egyéb intézményekből áll; mindezek felépítését és illetékességét külön törvény határozza meg.

361. kán. - Az Apostoli Szentszék vagy a Szentszék név a jelen törvénykönyvben nem csupán a római pápát jelöli, hanem - hacsak a dolog természetéből vagy a szövegösszefüggésből az ellenkezője nem tűnik ki - az Államtitkárságot, az Egyházi Közügyek Tanácsát és a Római Kúria többi intézményét is.


top