The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

II. KÖNYV

AZ ISTEN NÉPE 

 

I. RÉSZ

A KRISZTUSHÍVŐK

 

V. CÍM

A KRISZTUSHÍVŐK TÁRSULÁSAI

(Kánon 298 – 329)

 

IV. FEJEZET (Kánon 327 - 329)

KÜLÖN SZABÁLYOK A VILÁGIAK TÁRSULÁSAIRÓL

327. kán. - A világi krisztushívők becsüljék nagyra a 298. kán.-ban említett lelki célokra alakult társulásokat, különösen azokat, melyek az e világi dolgok rendjének keresztény szellemmel való átitatását tűzik ki célul, és így igen nagy mértékben elősegítik a hit és az élet bensőséges egységét.

328. kán. - Akik a világiak társulásainak élén állnak, még akkor is, ha ezeket a társulásokat pápai kiváltság alapján hozták létre, gondoskodjanak arról, hogy ahol ez hasznos, társulásuk a krisztushívők többi társulásaival együttműködjék, és hogy a különböző keresztény vállalkozásoknak, főként a velük egy területen működőknek szívesen segítsen.

329. kán. - A világiak társulásainak vezetői gondoskodjanak arról, hogy a társulás tagjai a világiakra tartozó apostoli tevékenység gyakorlásához kellő képzésben részesüljenek.

top