The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

II. KÖNYV

AZ ISTEN NÉPE 

 

I. RÉSZ

A KRISZTUSHÍVŐK

 

IV. CÍM

A SZEMÉLYI PRELATÚRÁK

(Kánon 294 – 297)

 

294. kán. - A papok megfelelő elosztásának elősegítésére vagy különös lelkipásztori, illetve missziós feladatok ellátására bizonyos területeken vagy bizonyos társadalmi csoportok körében az Apostoli Szentszék az érdekelt püspöki konferenciák meghallgatásával személyi prelatúrákat alapíthat, melyek világi papokból és diakónusokból állnak.

295. kán. - 1. §. A személyi prelatúrának az Apostoli Szentszéktől kiadott szabályzata van. Élén mint saját ordinárius a prelátus áll; ennek joga, hogy országos vagy nemzetközi szemináriumot alapítson, és a növendékeket inkardi-nálja, valamint a prelatúra szolgálatának címére felszentelje vagy felszenteltesse.

2. §. A prelátusnak kell gondoskodnia azoknak a lelki képzéséről és tisztes megélhetéséről, akiket az említett címen felszentelt vagy felszenteltetett.

296. kán. - Világiak a prelatúrával kötött megállapodás által szentelhetik magukat a személyi prelatúra apostoli munkájának; a szabályzatban kellőképpen meg kell határozni ennek a szerves együttműködésnek a módját, valamint a vele járó főbb kötelezettségeket és jogokat.

297. kán. - Ugyancsak határozza meg a szabályzat a személyi prelatúrának azokhoz a helyi ordináriusokhoz való viszonyát, akiknek részegyházában a pre-latúra a maga lelkipásztori vagy missziós tevékenységét a megyéspüspök előzetes hozzájárulásával gyakorolja vagy gyakorolni kívánja.

top