The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

AZ ISTEN NÉPE 

 

I. RÉSZ

A KRISZTUSHÍVŐK

 

204. kán. - 1. §. Krisztushívők azok, akik - mivel a keresztségben Krisztus testének tagjaivá lettek - Isten népét alkotják, és minthogy így a maguk módján részesévé váltak Krisztus papi, prófétai és királyi feladatának, állapotuknak megfelelően annak a küldetésnek a gyakorlására kaptak hivatást, amelynek a világban való teljesítését Isten az egyházra bízta.

2. §. Ez az egyház ebben a világban mint alkotmányos és rendezett társaság a katolikus egyházban áll fenn, vagyis a Péter utóda meg a vele közösségben élő püspökök által kormányzott egyházban.

205. kán. - Ezen a földön azok a megkereszteltek vannak benne teljesen a katolikus egyház közösségében, akik annak látható társaságában kapcsolódnak Krisztushoz, mégpedig a hitvallás, a szentségek és az egyházkormányzat kötelékével.

206. kán. - 1. §. Különleges módon kapcsolódnak az egyházhoz a katekumenek, akik a Szentlélek indítására kifejezett akarattal kérik, hogy vegyék fel őket az egyházba, és így ezzel a kívánságukkal, valamint azzal, hogy hitben, reményben és szeretetben élnek, hozzákapcsolódnak az egyházhoz, amely már mint övéit támogatja őket.

2. §. A katekumenekről különlegesen gondoskodik az egyház, mely mikor meghívja őket az evangélium szerinti életre, és bevezeti őket a szent szertartásokban való részvételbe, különféle olyan kedvezményekben részesíti őket, amelyeket a keresztények élveznek.

207. kán. - 1. §. Az egyházban a krisztushívők között isteni rendelés folytán vannak szent szolgálatot teljesítő személyek, akiket a jogban klerikusoknak is nevezünk; a többieket pedig világiaknak is hívjuk.

2. §. E két csoport mindegyikében vannak olyan krisztushívők, akik az evangéliumi tanácsokra tett és az egyház által elismert és szavatolt fogadalommal vagy más szent kötelékkel a rájuk jellemző sajátos módon Istennek szentelődnek, és az egyház üdvözítő küldetésének teljesítésére sajátosan rendelkezésre állnak; ezek állapota - noha nem tartozik az egyház hierarchikus szerkezetéhez - összefügg annak életével és szent jellegével.

top