The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

AZ EGYHÁZ TANÍTÓI FELADATA

 

V. CÍM

A HITVALLÁS

(Kánon 833)

 

833. kán. - Kötelesek a hitvallást az Apostoli Szentszék által jóváhagyott formula szerint személyesen letenni:

1. mindazok, akik egyetemes vagy részleges zsinaton, püspöki szinóduson vagy egyházmegyei zsinaton akár döntési, akár tanácsadói szavazati joggal részt vesznek, az elnök vagy megbízottja előtt; az elnök ugyanerre köteles a zsinat vagy a szinódus előtt;

2. akit bíborosi méltóságra emeltek, a Szent Kollégium szabályzata szerint;

3. az Apostoli Szentszék megbízottja előtt mindazok, akiket püspökségre vagy olyan hivatalra neveztek ki, amely a megyéspüspökséggel egyenlő elbírálás alá esik;

4. a tanácsosok testülete előtt az egyházmegyei kormányzó;

5. a megyéspüspök vagy megbízottja előtt az általános helynökök, a püspöki helynökök és a bírósági helynökök;

6. a helyi ordinárius vagy megbízottja előtt a plébánosok, a szemináriumok rektorai és teológiai, valamint filozófiai tanárai hivataluk elfoglalásakor, továbbá azok, akik a diakonátus felvétele előtt állnak;

7. a nagykancellár vagy ennek hiányában a helyi ordinárius előtt, illetve megbízottjuk előtt az egyházi vagy katolikus egyetem rektora hivatala elfoglalásakor; a rektor előtt pedig - ha pap -, vagy a helyi ordinárius előtt, illetve megbízottjuk előtt hivataluk elfoglalásakor azok a tanárok, akik bármilyen egyetemen hittel vagy erkölccsel kapcsolatos tárgyat adnak elő;

8. a klerikusi szerzetes intézmények, valamint az apostoli élet klerikusi társaságai elöljárói a szabályzatok szerint.

top