The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

AZ EGYHÁZ TANÍTÓI FELADATA

 

III. CÍM

A KATOLIKUS NEVELÉS

(Kánon 793 - 821)

 

III. FEJEZET (Kánon 815 - 821)

AZ EGYHÁZI EGYETEMEK ÉS FAKULTÁSOK

815. kán. - Az egyháznak a kinyilatkoztatott igazság hirdetésére szóló feladatánál fogva sajátjai az egyházi egyetemek és fakultások, melyek a szent vagy a szent dolgokkal kapcsolatos tudományok kutatására és a diákoknak való tudományos továbbadásra szolgálnak.

816. kán. - 1. §. Egyházi egyetem vagy fakultás csakis a Szentszék részéről történő alapítás vagy jóváhagyás révén jöhet létre. Ugyancsak a Szentszékre tartozik legfőbb irányításuk is.

2. §. Minden egyházi egyetemnek és fakultásnak az Apostoli Szentszék által jóváhagyott szabályzattal és oktatási renddel kell rendelkeznie.

817. kán. - Csakis az Apostoli Szentszék által alapított vagy jóváhagyott egyetemek és fakultások adhatnak olyan akadémiai fokozatokat, amelyek az egyházban kánonjogi hatással rendelkeznek.

818. kán. - A 810., 812. és 813. kán.-nak a katolikus egyetemekre vonatkozó előírásai az egyházi egyetemekre és fakultásokra is érvényesek.

819. kán. - Amennyiben az egyházmegye, a szerzetes intézmény vagy akár az egyetemes egyház érdeke megkívánja, a megyéspüspökök, illetve a szerzetes intézmények illetékes elöljárói küldjék az egyházi egyetemekre vagy fakultásokra azokat a fiatalokat, klerikusokat és az intézményeknek azokat a tagjait, akik jellemük, erényeik és szellemi képességeik tekintetében kiválóak.

820. kán. - Az egyházi egyetemek és fakultások vezetői és professzorai gondoskodjanak arról, hogy az egyetem különböző fakultásai, amennyire a téma lehetővé teszi, kölcsönös segítséget nyújtsanak egymásnak, és kölcsönösen együttműködjenek más egyetemekkel és fakultásokkal, köztük olyanokkal is, amelyek nem egyháziak. Ennek keretében közös munkával, kongresszusokkal, összehangolt tudományos kutatásokkal és más módon is együttesen járuljanak hozzá a tudományok előrehaladásához.

821. kán. - A püspöki konferencia és a megyéspüspök gondoskodjék arról, hogy ahol lehet, alapítsanak felsőfokú intézményeket a vallási tudományok számára. Ezekben teológiai és a keresztény kultúrához tartozó egyéb tárgyakat oktassanak.

top