The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

AZ EGYHÁZ TANÍTÓI FELADATA

 

III. CÍM

A KATOLIKUS NEVELÉS

(Kánon 793 - 821)

 

II. FEJEZET (Kánon 807 - 814)

A KATOLIKUS EGYETEMEK
ÉS MÁS FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

807. kán. - Az egyháznak joga, hogy egyetemeket létesítsen és vezessen. Ezeknek hozzá kell járulniuk az emberek műveltségének magasabb szintre emeléséhez, az emberi személy teljesebb kifejlődéséhez és az egyház tanítói küldetésének betöltéséhez.

808. kán. - Az egyetemek, még ha ténylegesen katolikusok is, nem viselhetik a katolikus egyetem nevet, illetve címet az illetékes egyházi hatóság hozzájárulása nélkül.

809. kán. - A püspöki konferenciák gondoskodjanak arról, hogy ha lehet és hasznos, legyenek a területükön megfelelő elosztásban olyan egyetemek vagy legalább fakultások, amelyeken az egyes tudományokat - azok tudományos önállóságának tiszteletben tartásával - a katolikus tanítás figyelembevételével művelik és oktatják.

810. kán. - 1. §. A szabályzat szerint illetékes hatóság feladata gondoskodni arról, hogy a katolikus egyetemeken olyan tanárokat nevezzenek ki, akik tudományos és pedagógiai alkalmasságukon kívül igazhitűségükkel és becsületes életükkel is kitűnnek. Arról is gondoskodniuk kell, hogy ezeknek a követelményeknek hiánya esetén a szabályzatban meghatározott eljárási mód szerint tisztségükből elmozdítsák őket.

2. §. A püspöki konferenciák és az érintett megyéspüspökök feladata és joga felügyelni arra, hogy ezeken az egyetemeken hűségesen megtartsák a katolikus tanítás elveit.

811. kán. - 1. §. Az illetékes egyházi hatóságnak gondoskodnia kell arról, hogy a katolikus egyetemeken teológiai kart, intézetet, vagy legalább tanszéket hozzanak létre, és ott világi diákokat is oktassanak.

2. §. Minden katolikus egyetemen tartsanak olyan előadásokat, melyek különösen az ottani karokon tanított tudományokkal kapcsolatos teológiai kérdésekről szólnak.

812. kán. - Azoknak, akik bármely felsőfokú intézményben teológiai tárgyat tanítanak, az illetékes egyházi hatóság megbízásával kell rendelkezniük.

813. kán. - A megyéspüspök helyezzen nagy súlyt a diákok lelkipásztori gondozására. Alakítson számukra plébániát, vagy legalább adjon egyes papoknak állandó jellegű megbízást erre a munkára, és gondoskodjék arról, hogy még a nem katolikus egyetemek mellett is legyenek katolikus egyetemi központok, amelyek az ifjúságnak - elsősorban lelki - segítséget nyújtanak.

814. kán. - Az egyetemekről szóló előírások ugyanúgy érvényesek a többi felsőoktatási intézményre.

top