The Holy See
back up
Search
riga

AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV

AZ EGYHÁZ TANÍTÓI FELADATA

 

I. CÍM

AZ ISTENI IGE SZOLGÁLATA

(Kánon 756 - 780)

 

756. kán. - 1. §. Az egyetemes egyháznak szóló evangéliumhirdetés feladatát különösen a római pápa és a püspökök testülete kapta.

2. §. A rájuk bízott részegyház tekintetében ezt a feladatot az egyes püspökök gyakorolják, akik részegyházukban az egész igeszolgálat irányítói; néha pedig több püspök, egyszerre több egyház vonatkozásában együttesen tölti be ezt a feladatot a jog előírása szerint.

757. kán. - A papoknak, akik a püspökök munkatársai, sajátos feladatuk Isten evangéliumának hirdetése; különösen tartoznak ezzel a szolgálattal a rájuk bízott nép vonatkozásában a plébánosok és azok, akikre a lelkek gondozását bízták. A diakónusoknak is feladata, hogy a püspökkel és papsággal közösségben az ige szolgálatában Isten népének rendelkezésére álljanak.

758. kán. - A megszentelt élet intézményeinek tagjai Istennek szenteltségüknél fogva különleges módon tesznek tanúságot az evangéliumról, és a püspök az evangélium hirdetése terén segítségüket megfelelő módon igénybe veszi.

759. kán. - A világi krisztushívők a keresztség és a bérmálás alapján szavukkal és keresztény életük példájával az evangéliumi örömhír tanúi. Meghívhatók arra is, hogy a püspökökkel és a papokkal együttműködjenek az ige szolgálatának gyakorlásában.

760. kán. - Az ige szolgálatában, melynek a Szentírásra, a hagyományra, a liturgiára, a tanítóhivatalra és az egyház életére kell támaszkodnia, Krisztus misztériumát teljesen és híven kell előadni.

761. kán. - Alkalmazni kell a keresztény tanítás hirdetésének különféle rendelkezésére álló eszközeit, elsősorban a prédikációt és a hitoktatást. Ezek ugyan mindig vezető szerepet töltenek be, de a tanításnak az iskolákban, az akadémiákon, konferenciákon és mindenfajta gyűlésen való előadására, valamint a törvényes hatóság egyes események kapcsán tett nyilvános megnyilatkozásaival való terjesztésére is szükség van a sajtóban és a többi tömegtájékoztatási eszköz útján.

top